Bereikbaarheid

Wij willen een gemeente die goed bereikbaar is


Leidschendam-Voorburg is gunstig gelegen met meerdere treinstations, randstadrail en vlakbij de A4, A12, A13 of N14/A44. Ook zijn er mooie fietspaden van onze gemeente naar de buurgemeenten. De kijk op mobiliteit veranderde door corona. Veel inwoners werken meer thuis en minder op kantoor. Toch blijven we reizen naar ons bedrijf, voor ons werk, naar vrienden of familie, mantelzorg of voor ons plezier. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk, maar nog niet genoeg. Onze infrastructuur moet worden klaargemaakt voor de toekomst. Daar profiteert iedereen van. Daarom: handen uit de mouwen!

Investeren in infrastructuur

Bereikbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. De bouw van een extra brug is een oplossing om verkeersopstopping tegen te gaan en onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden. Ook staan we ervoor open om met andere partijen en belanghebben te zoeken naar andere infrastructurele oplossingen.


Aanpak verkeersoverlast rond de Mall

De Mall of the Netherlands is een verrijking voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de komst van de Mall leidt tot verstopte wegen en regelmatig overlast in de omliggende wijken. De Mall of the Netherlands wordt beter
bereikbaar door een groene golf vanaf de snelweg. De inzet van verkeersregelaars helpt om de doorstroom te verbeteren en om parkeeroverlast in de wijken zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn voor gratis parkeren bij de Mall, omdat er een grote parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken als de eigenaar van de Mall betaald parkeren invoert. Ook zetten wij ons in om de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor de N14 te vervroegen met zo min mogelijk overlast voor de omliggende wijken tijdens de bouw. Wij willen meer en betere OV-verbindingen naar de Mall en PR-plekken in het Forepark. Bezoekers kunnen daar hun auto parkeren en pakken vervolgens tram 19 naar de Mall. Tegelijkertijd is het van belang dat er goede fietsverbindingen naar de Mall zijn, waar bezoekers gemakkelijk en veilig hun (elektrische) fiets of scooter kunnen stallen.


Groei Binckhorst in goede banen leiden

De leefbaarheid voor onze inwoners staat bij ons voorop. Om de groei van het aantal woningen in de Binckhorst in goede banen te leiden is een goede OV-verbinding nodig, maar dan wel zoveel mogelijk over Haags grondgebied en bij voorkeur ondergronds. Een tracé over de Prinses-Mariannelaan en een tramhelling over de Binckhorstlaan zijn uitgesloten. Opa’s veldje en Huygens Hofwijck blijven onaangetast.


Damcentrum minder aantrekkelijk als doorgaande route

Het Damcentrum wordt een steeds aantrekkelijker winkelgebied. Tegelijkertijd staat het daar vaak vast, vooral door verkeer dat de sluis als doorgaande route gebruikt. Dat vraagt om slimme maatregelen, waarbij het gebied goed bereikbaar blijft, maar niet meer aantrekkelijk is als doorgaande route.Te denken valt aan snelheidsbeperkende maatregelen en een inrichting waarbij de auto te gast is. Wij vinden het echter onzinnig om dit gebied af te sluiten voor het autoverkeer; geen selectieve toegang met horrorpollers of kentekenregistratie. Zwaar verkeer mag geen gebruik maken van de bruggen, dat gaan we strikt handhaven.


Investeren in verkeersveiligheid

Voor de gehele gemeente willen we in samenwerking met de bewoners en ondernemers werk maken van verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeerdruk in een buurt of wijk. De oplossingen kunnen per buurt of wijk verschillen.


Ruim baan voor de fiets

Fietsen is gezond en schoon. We geven de fietser ruim baan. Dat doen we door de aanleg van de Velo Strada (regionale, brede, goede bewegwijzerde fietsroutes). Ook brengen we het onderhoud van fietspaden op een hoger plan door beter onderhoud waar mogelijk door asfaltering van fietspaden. Passeren van andere fietsers wordt gemakkelijker door fietspaden te verbreden. Die verbreding gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden, zoals vervanging van het riool. Fietspaden scheiden we als het kan van het autoverkeer.

Op de plaats van bestemming kunnen fietsers hun (elektrische) fiets gemakkelijker en sneller kwijt, want we breiden het aantal fietsparkeerplekken en oplaadpunten uit. De ligging en het gebruik van de nietjes en de oplaadpunten houdt de gemeente goed in de gaten. Bij onvoldoende gebruik worden deze voorzieningen verschoven naar een betere plek.

We gaan door met de Actie Weesfiets. Dat wil zeggen het weghalen van (gedumpte) fietswrakken. Die actie breiden we uit.


Goed OV voor iedereen

Leidschendam-Voorburg is over het algemeen per openbaar vervoer goed bereikbaar. Wij maken ons sterk voor een betere OV-verbinding voor Leidschendam-Zuid die voor de gemeente betaalbaar is. Ook is het belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is. We investeren in het toegankelijk maken van voertuigen en haltes zodat iedereen, ook mensen met een beperking of die slecht ter been zijn, met het openbaar vervoer kunnen reizen. Belastinggeld uitgeven aan gratis OV of korting aan bepaalde groepen is niet aan de orde.


Parkeren blijft gratis

Parkeren blijft gratis. Dat maakt onze gemeente, in het bijzonder onze winkel- en horecagebieden, aantrekkelijk voor bezoekers uit de regio. Soms wordt er misbruik gemaakt van het gratis parkeren. Langdurige stalling van vaak krakkemikkige auto’s en wrakken pakken we aan. Om dat mogelijk te maken voeren we een wegsleepregeling in. Bij winkel- en horecagebieden breiden we de parkeertijd tot drie uur uit. Bij nieuwbouw letten we scherp op het aantal bijbehorende parkeerplaatsen, zodat het geen extra parkeerdruk oplevert in de rest van de wijk. Ook maken we werk van groene parkeerplaatsen door gebruik van grastegels.

Het aantal elektrische auto’s groeit. Dat is een goede ontwikkeling. We zorgen voor voldoende oplaadplekken.

Deelscooters stellen wij op prijs. Deze scooters verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente. Wel zien we dat deelscooters regelmatig hinderlijk op stoepen geparkeerd worden. Dit fout parkeren pakken we actief aan
door de aanbieders direct te beboeten.


Wij willen:

• gratis parkeren
• investeren in infrastructuur om onze gemeente bereikbaar te houden
• de bereikbaarheid van The Mall verbeteren
• het Damcentrum zo inrichten dat het niet langer aantrekkelijk is als doorgaande route
• de Haagse tram over Haags grondgebied, dus geen tram door de PM-laan
• maatwerk per wijk voor verkeersveiligheid en tegen overlast en parkeerdruk
• goed onderhoud en nieuwe aanleg fietspaden en meer fietsparkeerplekken
• een betaalbare tramhalte in Leidschendam-Zuid
• goed OV voor iedereen, geen gratis OV voor specifieke groepen
• een wegsleepregeling
• groene parkeerplaatse