Een transparante overheid

De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies. De toepassing en werkwijze van algoritmes wordt vastgelegd in voor bewoners en bedrijven toegankelijke en begrijpelijke beschrijvingen die door de gemeente worden gepubliceerd in een openbaar register op de website. De gemeente zorgt ervoor dat de gemeentelijke ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.