Open houding vanuit de gemeente

De gemeente staat echt open voor ideeën van inwoners en belangenorganisaties. Maar het is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Of dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente maakt een financiële afweging en kijkt naar de belangen van alle inwoners en bedrijven in onze gemeente. We vragen van de gemeente om veel aandacht te besteden aan verwachtingen en om helder te communiceren over de afweging van alle belangen. Communicatie van de gemeente is altijd duidelijk, op tijd en respectvol.

Participatie vindt niet alleen plaats met de direct omwonenden, maar ook met andere belanghebbenden. De gemeente stelt vooraf duidelijke kaders vast over hoe het participatietraject eruit ziet, welke regels zijn er en wat mag het kosten. De voorstellen die binnen de kaders vallen, worden wat ons betreft gehonoreerd.