Budget voor groene straten

We willen nog meer groene plekken met bomen en planten, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. Om het groen uit te breiden stellen we budget voor buurten en straten beschikbaar, zodat bewoners in overleg met de gemeente groenstroken kunnen aanleggen of middenbermen kunnen beplanten. Ook onderhoud valt hieronder. We investeren in meer ruimte voor water, ook met fonteinen. Deze waterrijke plaatsen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden als speelplaats voor kinderen.

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom willen wij zorgen dat de gemeente wijkbudgetten beschikbaar stelt voor meer zeggenschap en het vergroten van de bewonersbetrokkenheid bij de eigen woon/leefomgeving. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van de desbetreffende wijk samen het vooraf vastgestelde wijkbudget over de plannen die zij graag uitgevoerd zien. De uitvoering van de gekozen plannen zal zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvinden. 

De gemeente geeft zelf op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld door bij de inkoop eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid.