Geluidswerende schermen langs de snelweg

We dringen bij het Rijk en de provincie aan op geluidswerende schermen langs de snelweg A4, onder andere ter hoogte van het Zeeheldenkwartier, bij Vlietland en het Prins Clausplein. Ook zijn we voor plantengroei en zonnepanelen naast of op de geluidsschermen.