Duurzaamheidsmaatregelen met impact

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Wij staan voor een gemeente die bewoners en bedrijven een duwtje in de goede richting geeft. Dus geen dure symboolpolitiek onder het mom van duurzaamheid door bijvoorbeeld een blokje huizen aardgasvrij te maken, maar bijvoorbeeld goedkope leningen via de gemeente om huizen en gebouwen duurzaam te maken. Ineffectieve milieusubsidies schaffen we af. We richten ons op langetermijninvesteringen die echt verschil maken. Om draagvlak te houden toetsen we bij duurzaamheidsmaatregelen telkens wat de gevolgen zijn, met name voor middeninkomens en het mkb. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. Zo kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om te wonen.