Een bruisend en gevarieerd cultureel aanbod

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde. Cultuur stimuleert creativiteit en vernieuwing. Cultuur verbindt! Het is voor ons allemaal. Het ontvangen van subsidie is geen voorrecht voor een specifieke groep instellingen. Instellingen die subsidie ontvangen leggen daarover verantwoording af. Is de verantwoording ontoereikend, wordt de subsidie gekort. We stimuleren cultureel ondernemerschap en creativiteit. We vragen aan culturele instellingen om eerst te laten zien hoe ze zelf door ondernemerschap en fondsen hun inkomsten binnen halen.
Wij bieden bewoners en culturele ondernemers volop ruimte, zoals bij de organisatie van evenementen. Dat geeft leven in de brouwerij, het maakt onze gemeente levendig en aantrekkelijk. Het Stationsplein in Voorburg willen wij zodanig inrichten dat het aantrekkelijk wordt als uitgaansgebied, in het bijzonder voor jongeren en jongvolwassenen, want voor hen is hier nog te weinig te beleven.