Zelfstandigheid

Verenigingen moeten niet afhankelijk zijn van subsidies voor de uitvoering van hun activiteiten. Dat belemmert de creativiteit, veerkracht en innovatie. Aan de andere kant hoeft de gemeente ook niet te verdienen aan verenigingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan een prettige vrijetijdsbesteding van vele bewoners.
We schrappen de OZB voor de verenigingen die deze lokale last betalen. De gemeente evalueert regelmatig waar verenigingen behoefte aan hebben en biedt besturen de helpende hand. De samenwerking tussen sportverenigingen met het onderwijs, sport en de kinderopvang, sportverenigingen onderling en tussen andere verenigingen juichen wij toe.