Een gevarieerd en hoogstaand sportief aanbod

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. We zijn trots op de tientallen sportverenigingen die onze gemeente rijk is. Zij verbinden de wijk en zorgen dat iedereen kan sporten. We blijven investeren in de kwaliteit en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties, zodat deze bij de tijd blijven en passen bij het aantal leden dat een sportvereniging heeft. Uit de Enecogelden richten we een investeringsfonds op voor sportaccommodaties. Bij nieuwbouw of renovatie bevorderen we de duurzaamheid van de accommodatie.

Samen met ondernemers en bewoners gaan we op zoek naar een geschikte plek binnen de bebouwde kom voor een zwemmogelijkheid in de open lucht al dan niet in combinatie met een stadsstrand. In een waterrijk gebied als onze gemeente is het extra van belang dat kinderen kunnen zwemmen. De wachtlijsten voor zwemles, opgelopen tijdens de coronaperiode, worden aangepakt.