Minder voor het scherm en meer naar buiten

Buiten spelen is gezond en leuk. Daarom pleiten wij voor meer variatie in speelplekken. Wij zetten ons de komende jaren in voor uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen en vernieuwing van de huidige speelvoorzieningen. Altijd zullen we in overleg met de omgeving komen tot een nieuwe inrichting van een speelvoorziening. We zetten in op natuurspeeltuinen, waterparkjes, voor kinderen zonder én met beperking. Bij de ontwikkeling van woningen bekijken we de plannen door de ogen van kinderen en vragen we kinderen om mee te denken. Is er voldoende ruimte om te spelen? Zijn de stoepen breed genoeg? En mogelijk langzamer rijden vanwege spelende kinderen.