Veilig van en naar school

Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan, lopend of op de fiets. Wij zijn voor schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. In het bijzonder bij scholen letten opsporingsambtenaren op de naleving van de verkeersregels. Sommige kinderen hebben hulp nodig om op school te komen. We kijken daarbij goed naar wat passend vervoer is. Ook zorgen we voor ruimte voor initiatieven van ouders.