Meer jonge kinderen naar de opvang

Sommige kinderen in de gemeente groeien op met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Bij de kinder- of peuteropvang kunnen die achterstanden al weggewerkt worden. Ook de bibliotheek speelt daarbij een belangrijke rol. Een kwart van de peuters in onze gemeente gaat nog niet naar de opvang. Wij willen dat de opvang en het consultatiebureau beter met elkaar gaan samenwerken om kinderen met een achterstand te bereiken. Dat betekent ouders actief benaderen (brief, telefonisch, desnoods aan huis) als zij hun kind nog niet op de opvang geplaatst hebben. Alles kost geld, ook de kinder- en peuteropvang. Wij willen dat iedere ouder een eigen bijdrage betaalt. Ook de ouders met een Ooievaarspas. Initiatieven om kinderen met een taalachterstand snel bij te spijkeren, zoals de Schakelklas, steunen wij.