Samenwerking én keuzevrijheid voor de ouders

Jeugdhulp is niet iets om je voor te schamen, maar de hele school hoeft het ook niet te weten. School is een neutrale plaats. We organiseren daarom op school niet meer allerlei vormen van jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de taak om jeugdzorg te coördineren. Samenwerking tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang en school juichen wij toe. Wij vinden het ook prima als opvang en school onder één dak, in een Integraal Kindcentrum, gehuisvest zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van opvang, school en de ouders, niet van de gemeente. Wij vinden de keuzevrijheid van ouders belangrijk. Daarom hoeft wat ons betreft niet iedere school een integraal kindcentrum te zijn. Wij vinden het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. We zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid.