Beter benutten van school- en sportgebouwen

School is een ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren, ouders, welzijnsorganisaties en sportverenigingen in de wijk. De gemeente stimuleert dat er in of vlakbij school ruimte is voor muziek, sport en cultuur. Vooral na schooltijd willen we dat leegstaande school- en sportgebouwen beter worden benut.