Leerplichtwet handhaven

We zorgen voor handhaving van de Leerplichtwet. Kinderen die lang thuis zitten of chronisch spijbelen heeft de gemeente in beeld, ook op wijkniveau. Ouders worden aangesproken en desnoods beboet voor langdurig ongeoorloofd verzuim van hun kinderen.

Jongeren die zonder hun diploma school verlaten krijgen de keuze: of terug naar school of aan het werk. Op het gebied van leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten werkt de gemeente intensief samen met de regiogemeenten, zodat onze gemeente niet zelf het wiel gaat zitten uitvinden en omdat andere gemeenten van ons kunnen leren.