Wij willen een gemeente waar kinderen zich thuis voelen en met excellent onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en helpt om achterstanden in te halen. Kinderen leren op school hun talenten te ontdekken en geeft ze kennis en vaardigheden mee. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

Wij willen
Moderne schoolgebouwen en schoolpleinen
Langdurige spijbelaars beter in beeld hebben
Behoud van onze uitstekende leraren voor de klas
Meer jonge kinderen met een taalachterstand naar de opvang
Dat kinderen spelenderwijs kennis maken met onze gemeente
Extra aandacht voor hoogbegaafde kinderen
Meer variatie van speelplekken
Veilige routes en oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen