Fraude is diefstal

Fraude met bijstandsuitkeringen of andere voorzieningen kunnen niet door de beugel. Dat is onrechtvaardig en ondermijnt het draagvlak voor het sociale vangnet. Bij aangetoonde fraude wordt de fraudepleger verplicht om het volledig ontvangen bedrag terug te betalen met een boete. Niet elk foutje is direct fraude; inwoners worden door middel van maatwerk op een correcte wijze door de gemeente bejegend.