Werken loont

Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, moet dat een positief effect hebben op je portemonnee. Te vaak nog zorgen gemeentelijke regelingen voor de armoedeval, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, hoge kortingen op het gebruik van voorzieningen. Andere voorbeelden zijn gratis witgoed, menstruatiemiddelen of laptops. Wij willen dat deze regelingen kritisch bekeken worden en zeker niet verder uitbreiden, zodat de armoedeval voorkomen wordt en werken ook echt loont.