Tegengaan laaggeletterdheid

Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Veel laaggeletterden schamen zich hiervoor. Zij hebben vaak moeite om mee te doen in de samenleving, omdat de geschreven informatie hen simpelweg (deels) ontgaat. We ondersteunen initiatieven om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en laaggeletterden te motiveren aan cursussen lezen en schrijven deel te nemen.