Nieuwkomers integreren

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en ge├»ntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussenom als nieuwkomer de taal te leren. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering. We vragen sowieso van iedereen met een uitkering een actieve houding bij het zoeken van een baan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde om dat niet te benutten.

Bij de inburgering besteden we aandacht aan onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Het beleid rondom statushouders is op dit moment versnipperd, we zorgen voor integraal beleid, van wonen en werken tot sociale zekerheid en sport.