Aan de slag!

Als ondernemers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met bijstandsgerechtigden, moet dit niet leiden tot allerlei bureaucratie. In plaats van een kaartenbak waar de gemeente in graaft en een werkplek bij zoekt, willen wij een app waarmee een ondernemer via de gemeente een match kan vormen met werkzoekenden. Zo kunnen ondernemers zelf talenten herkennen en een kans geven. Wij willen hierin samenwerken met buurgemeenten.

We vragen van iedereen met een uitkering om iets terug te doen. Dat kan op verschillende manieren. We zoeken naar slimme combinaties tussen mensen die werkervaring willen opdoen en de banen waar we handen tekort hebben. Zoals extra ogen en oren op het gebied van toezicht, ondersteuning bij handhaving, stadsbeheer, verkeersregelaars en klaar overs. We werken samen met het MKB bij het scheppen van banen voor inwoners met een uitkering. Iets terug doen voor de samenleving kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Op die manier doet iedereen mee en hoeft niemand aan de zijlijn te staan.