Wij willen een gemeente waar iedereen meedoet

Werk is van groot belang voor iedere inwoner en de samenleving. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Daarom is het: werk, werk, werk dat bij ons de klok slaat. Iedereen die geen baan heeft, wordt door de gemeente ondersteund en begeleid richting de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk (nog) te groot is, worden zij naar passend (vrijwilligers) werk en leerwerkplekken begeleid.

Wij willen
focus op werk werk werk
dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er op vooruit gaat
fraude effectief tegengaan
inspanning van uitkeringsontvangers om de Nederlandse taal machtig te worden
integraal beleid voor statushouders
laaggeletterdheid tegengaan
geen gemeentelijke inkomenspolitiek via gratis spullen