Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is verschrikkelijk. Niemand zou eenzaam moeten zijn. Helaas nam de eenzaamheid door Corona juist toe, omdat we door de maatregelen elkaar moeilijk konden ontmoeten. De beste bestrijding tegen eenzaamheid is als we zelf oog hebben voor onze omgeving door mensen die mogelijk eenzaam zijn op te zoeken. De gemeente heeft een rol in de bewustwording van dit onderwerp. We ondersteunen initiatieven om vrijwilligers en professionals op te leiden om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en er iets aan te doen.