Hulp dichtbij, maar geen dubbelingen

We zetten in op laagdrempelige hulp (WMO) in de wijken. Huisartsen, welzijnsorganisaties en het netwerk van verzorgingstehuizen zijn hiervan het skelet. We benutten de kennis, kunde én samenwerking van de reeds bestaande woonzorgcentra zoals Florence. We zijn streng op fraude en misbruik. Een zorgaanbieder die misbruik maakt van het systeem wordt uitgesloten van verdere contracten. In onze gemeente zijn veel welzijnsorganisaties actief. Die doen goed en belangrijk werk. We voorkomen wel dat er dubbel werk gedaan wordt.