Meer goede woningen voor ouderen

Voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen zijn goede voorzieningen nodig. Met woningcorporaties maken we prestatieafspraken voor voldoende huisvesting voor inwoners die niet meer thuis kunnen wonen. Private initiatieven, zoals oude knarrenhofjes, juichen wij toe.