Langer thuis wonen mogelijk maken

Wij willen dat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen, ook als traplopen of het koken minder goed gaat. De gemeente gaat actief met oudere inwoners in gesprek om te kijken wat in hun specifieke situatie nodig is om op een prettige en veilige manier in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. De inzet van moderne technische hulpmiddelen (domotica) kan daarbij een mooie oplossing zijn. We vragen inwoners de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf of met hulp van een familielid te regelen. Zo sluit de zorg het beste aan bij wat mensen nodig hebben. We streven naar een dementievriendelijke gemeente.