Goede zorg voor jeugd en gezin

Ieder kind verdient een veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien. Dat gaat helaas niet altijd even makkelijk. In dat geval willen we dat ouders snel terecht kunnen bij een op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin voor hulp en advies.

We zetten in op preventie en het vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Dat scheelt een later beroep op de jeugdzorg. De trainingen voor vrijwilligers in de sport, welzijn en de buurt worden voortgezet en op een hoger plan gebracht. Bij het vroegtijdig signaleren van problemen wordt niet alleen gekeken naar het kind, maar naar het gehele gezin. De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Zo kunnen ouders en kinderen effectiever geholpen worden en blijft het ook voor het gezin overzichtelijk.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling, moet dit herkend worden door hulpinstanties en gemeld worden bij Veilig Thuis Haaglanden. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.