Voldoende werkruimte voor ZZP’ers en MKB

Naast de horeca en middenstand telt onze gemeente duizenden andere ondernemers, waaronder alleen al zo’n 4000 ZZP’ers. Ook voor hen is goede huisvesting noodzakelijk. Daarom kijken we bij elk nieuwbouwproject of daar ook ruimte voor ondernemers aan toegevoegd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van kantoor- en praktijkruimte of woningen die geschikt zijn om wonen en werken te combineren. Wij willen ook voldoende ruimte voor dienstverleners en ambachten binnen onze gemeente.