Eenvoudig vergunningenbeleid

Door corona kwamen veel bedrijven in zwaar weer. Juist nu is het extra belangrijk dat de gemeente ruimte aan ondernemers biedt. Allereerst door de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Ruimte geven betekent ook dat we kritisch de bestaande vergunningseisen voor ondernemers onder de loep nemen. Ondernemers moeten regels waarvan ze onevenredig last ondervinden eenvoudig kunnen melden. Werkt een vergunning niet of zijn ze niet te handhaven? Dan passen we ze aan of schrappen ze. Waar mogelijk vervangen we de vergunningsplicht door een meldplicht. Goed gedrag belonen we door vergunningen uit te geven voor langere tijd. Initiatieven van ondernemers juichen we toe. Daarom bekijkt de gemeente deze initiatieven door de bril van ‘’ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

De vorig jaar ingevoerde versoepeling van de regels voor terrassen zetten we door. We bieden ruimte voor mengvormen van winkels en horeca. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn.

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.