Parkeren blijft gratis

Parkeren blijft gratis. Dat maakt onze gemeente, in het bijzonder onze winkel- en horecagebieden, aantrekkelijk voor bezoekers uit de regio. Soms wordt er misbruik gemaakt van het gratis parkeren. Langdurige stalling van vaak krakkemikkige auto’s en wrakken pakken we aan. Om dat mogelijk te maken voeren we een wegsleepregeling in. Bij winkel- en horecagebieden breiden we de parkeertijd tot drie uur uit. Bij nieuwbouw letten we scherp op het aantal bijbehorende parkeerplaatsen, zodat het geen extra parkeerdruk oplevert in de rest van de wijk. Ook maken we werk van groene parkeerplaatsen door gebruik van grastegels.

Het aantal elektrische auto’s groeit. Dat is een goede ontwikkeling. We zorgen voor voldoende oplaadplekken. Deelscooters stellen wij op prijs. Deze scooters verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente. Wel zien we dat deelscooters regelmatig hinderlijk op stoepen geparkeerd worden. Dit fout parkeren pakken we actief aan door de aanbieders direct te beboeten.