VVD LV blij met lagere rioolheffing!

Deze week valt bij ieder huishouden in Leidschendam-Voorburg weer de aanslag gemeentelijke belastingen in de bus. Nooit leuk, maar door een amendement van de VVD LV op de begroting 2024 krijgt ieder huishouden een eenmalige korting van 7% op de rioolheffing.  

De OZB (Onroerendezaakbelasting) heeft in 2023 meer opgebracht dan vooraf berekend. Dit komt omdat huizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg in waarde zijn gestegen. Daarmee is een eenmalige meevaller ontstaan van een half miljoen Euro. VVD LV - fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel: ‘Inwoners met een eigen woning hebben in 2023 meer OZB betaald dan vooraf in de begroting was voorzien. Dan kun je dat geld als gemeente oppotten, maar liever kiest de VVD LV ervoor om dat geld dan terug te geven aan onze inwoners. Hiermee geven we het signaal af dat we niet meer belasten dan nodig.’

Gekozen is om dit bedrag niet via de OZB, maar via de aanslag rioolheffing terug te geven. ‘’Het is een vrij technisch verhaal, maar in Leidschendam-Voorburg wordt de OZB jaarlijks alleen met de indexatie verhoogd. Als je de 500.000 Euro gebruikt om deze indexatie dit keer niet te doen, dan ben je verplicht het jaar erop twee keer te indexeren. Dit betekent feitelijk dat eigenaren van woningen het bedrag dan alsnog moeten betalen. Bij de rioolheffing is dat anders en hebben we de mogelijkheid om het geld dan ook écht terug te geven.’ Van den Heuvel: ‘’Naast woning eigenaren profiteren ook huurders van de lagere aanslag. Dit zijn de middengroepen die vaak niet in aanmerking komen voor kwijtschelding of verschillende toeslagen. ‘’

Ieder huishouden betaalt dit jaar dus 7% minder rioolheffing. Dat is voor de VVD LV niet meer dan terecht. ‘In een financieel gezonde gemeente belasten we wat ons betreft onze inwoners immers niet meer dan nodig. aldus Sabrina van den Heuvel.