Maak van Leidschendam-Voorburg de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland!

Vrijdag 17 november: Nationale Dag van de Ondernemer 2023! Ondernemers zijn met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart.


Ondernemers zijn ook voor Leidschendam-Voorburg een belangrijk onderdeel van de gemeente, ze zorgen voor onze bruisende kernen, mooie initiatieven en voor werkgelegenheid. De afgelopen jaren waren voor ondernemers niet makkelijk; Corona, oorlogen, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende prijzen. Door de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt al goed samengewerkt met onze ondernemers. De ambitie kan en mag hoger. Laten we er als MKB-Leidschendam-Voorburg en VVD Leidschendam-Voorburg samen voor zorgen dat Leidschendam-Voorburg de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt! Daarvoor presenteren wij daarom een 5 actiepunten plan! Wij willen:


1. Standaard een ondernemerstoets op nieuw beleid

Bij nieuw beleid welke betrekking heeft op ondernemers of hun vestigingsklimaat wordt er altijd een panelgesprek met het MKB georganiseerd. Tijdens deze panelgesprekken met de ondernemers wordt er gesproken over wat de wet- en regelgeving betekent voor hen, waarbij er extra aandacht is voor het werkbaar en uitvoerbaar houden van de eventuele nieuwe regels en maatregelen.


Als beleid toch niet in de praktijk blijkt te werken, is er een meldpunt waar ondernemers zich kunnen melden met onevenredige regels of effecten. Regels staan immers ten dienste van de ondernemers en moeten hem niet tegenwerken.

 

2. Het keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra en bedrijventerreinen doorvoeren.

Inbraken, vandalisme en criminaliteit zijn problemen waar ook ondernemers zomaar mee geconfronteerd kunnen worden. Criminaliteit, maar ook een gevoel van onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. We willen dat de gemeente het keurmerk Veilig Ondernemen voor onze winkelcentra en bedrijventerreinen actief doorvoert. Door lokaal samen te werken kunnen we overlast in winkelgebieden en op bedrijventerreinen tegengaan.

 

3. Realiseren van meer bedrijfsruimte voor MKB en ZZP’ers in Leidschendam-Voorburg.

De gemeente Leidschendam-Voorburg hanteert momenteel een eis van 5% economische ruimte in nieuwe plannen. De komende jaren worden meer bouwplannen en gebiedsontwikkelingen gerealiseerd. Door deze plannen komen er ook nieuwe inwoners bij. Deze inwoners hebben, naast maatschappelijke voorzieningen zoals sportclubs, scholen of speeltuinen, ook kwalitatieve en duurzame ruimte nodig om te werken. De 5%-eis economische ruimte in nieuwe plannen is daarom niet voldoende. We willen dus dat 10% economische van nieuwe ruimte wordt ingezet voor MKB en ZZP’ers. 

 

4.Meer investeren in onze winkelgebieden en bedrijventerreinen

Winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn het hart van onze economische kernen. We zien echter dat veel van deze locaties toe zijn aan een volgende stap. Samen maken we ze toekomstbestendig door te investeren in deze locaties en ze aantrekkelijker maken voor vestiging binnen onze gemeente.  Hiermee bieden we aantrekkelijk ruimte voor iedereen die zich in Leidschendam-Voorburg wil vestigen.

 

5. Een tweejaarlijkse evaluatie van het lokale ondernemersklimaat.

Door samen met het MKB iedere 2 jaar het ondernemersklimaat te evalueren, zien we waar actie nodig is. Door vervolgens samen op te trekken, worden en blijven we de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland!