VVD Leidschendam-Voorburg houdt lasten laag!

Voor 2023 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg €500.000 Onroerendzaakbelasting (OZB) meer ontvangen dan verwacht. De begroting voor 2024 is sluitend en wat de VVD LV betreft belasten we onze inwoners dan ook niet meer dan nodig. Met een amendement heeft de VVD LV geregeld dat dit bedrag teruggegeven wordt aan onze inwoners via de rioolheffing in 2024.

De OZB heeft meer opgebracht omdat huizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2023 onverwachts meer waard zijn geworden dan vooral berekend. Daarmee is een eenmalige meevaller ontstaan. VVD LV - fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel: ‘Inwoners hebben in 2023 meer OZB betaald dan nodig was om de begroting van volgend jaar rond te krijgen. Dan kun je dat als gemeente oppotten maar liever kiezen wij ervoor om dat geld dan terug te geven aan onze inwoners. Juist ook omdat we zien dat het voor veel inwoners ook echt financieel moeilijke tijden zijn.

Gekozen is voor een eenmalige korting voor iedereen op de aanslag rioolheffing van volgend jaar. ‘’Het is een vrij technisch verhaal maar in Leidschendam-Voorburg wordt de OZB in 2024 alleen geïndexeerd. Dat moet ieder jaar. Als je die 500.000€ gebruikt om dit deze keer niet te hoeven doen, dan moeten we het volgende keer 2x doen wat feitelijk betekent dat eigenaren het bedrag dan alsnog moeten betalen. Bij de rioolheffing is dat anders en hebben we de mogelijkheid om het geld dan ook écht terug te geven.’ Van den Heuvel vervolgt: ‘’Naast huizenbezitters profiteren ook huurders van de korting. Dit zijn de middengroepen die vaak niet in aanmerking komen voor kwijtschelding of verschillende toeslagen. ‘’

Met het aannemen van het amendement van de VVD LV heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, met steun van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie, besloten dat deze extra ontvangen OZB zal worden teruggegeven aan de inwoners. ‘’Hiermee geven we het signaal af dat we niet meer belasten dan nodig.'