Blog: Philip van Veller en Astrid van Eekelen: “Enthousiast om zaken voor elkaar te krijgen”

Het eerste jaar van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zit erop. Tijd om een eerste balans op te maken. Hoe gaat het met onze wethouders op het gemeentehuis, en vooral: daarbuiten?

Philip, Astrid, jullie zijn nu een jaar onderweg. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe gaat het?

Astrid: ‘We zijn nu een jaar onderweg met dit college en we liggen lekker op koers. De wethoudersploeg is enthousiast en constructief aan de slag. De samenwerking met GBLV en D66 gaat goed, het liberale geluid komt zeker tot zijn recht in deze samenwerking.

Philip: ‘Ja eens. Recent heeft er uiteraard wel een wissel plaatsgevonden van Jules Bijl naar de nieuwe burgemeester Martijn Vroom, wat toch weer een andere dynamiek teweegbrengt maar de samenwerking is goed.’

Philip, jij bent nu een jaar wethouder. Is het wat je ervan verwachtte?

Philip: ‘Die vraag wordt me heel vaak gesteld en ik antwoord altijd met een volmondig ‘ja’. Ik zat twee periodes in de gemeenteraad en had me daarbij wel een beeld kunnen vormen van het bestuur van Leidschendam-Voorburg. Nu kan ik in de praktijk brengen wat ik als raadslid vond dat moest gebeuren. Een ander voordeel is dat ik nu echt de tijd heb om mijn tanden ergens volledig in te zetten. Hoewel er als wethouder ook wel weer per dag nieuwe vragen op je afkomen die je niet kunt plannen.’

Als wethouder heb je een andere rol en verantwoordelijkheden dan gemeenteraadsleden. Hoe blijven jullie het VVD-geluid toch goed verkondigen?

Astrid: ‘De positie van wethouder is zeker bijzonder. Aan de ene kant ben je bezig met het vertolken van het VVD-geluid maar aan de andere kant maak je ook constant de afweging is dit ook het beste in het algemeen belang. Uiteraard is er een coalitieakkoord om uit te voeren maar niet alles is hierin opgenomen en poppen vragen soms opeens op. Hier zul je dus zowel met de fractie als met de collega’s en de inwoners tot een gewogen besluit moeten komen. Dat is soms best ingewikkeld.’

Philip: ‘Je zal me in de raad inderdaad niet snel meer luidkeels horen roepen ‘geld zoekt bestemming’ als het om een nieuw doel voor een reserve gaat. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer kritisch ben op het uitgeven van gemeenschapsgeld. Dat ben ik als wethouder van Financiën natuurlijk des te meer. Maar mijn inbreng in de afwegingen en discussies lever ik nu aan de collegetafel. Het standpunt of besluit dat eruit komt is vervolgens ook mijn standpunt. Maar gelukkig is er een VVD-fractie die een onversneden liberaal geluid kan laten horen en dat ook prima doet.’

Laten we jullie portefeuilles even aflopen. Philip, Financiën, Inkomensondersteuning, Omgevingswet en Regionale Samenwerking. Over de financiën, hoe staan we ervoor?

‘Ik trof een goedgevulde schatkist aan toen ik aantrad. Door de verkoop van Eneco hebben we voldoende reserves. De verhouding tussen inkomsten en uitgaven is de eerstkomende jaren in balans. Al met al ziet het er goed uit en kunnen we de ambities van de coalitie, zoals extra BOA’s en inzet op de groene woonomgeving ook betalen. Bovendien houden we de belastingen laag.

Helaas ziet de verdere toekomst er minder mooi uit. Dat komt door de raming van de Rijksoverheid om vanaf 2026 veel minder geld aan de gemeente over te maken. Voor ons is dat funest, want een gemeente als Leidschendam-Voorburg is voor twee derde afhankelijk van het gemeentefonds. En daar komt meteen ook mijn portefeuille Regionale Samenwerking om de hoek kijken. Niet alleen samenwerking op thema met andere gemeenten zoals de succesvolle lobby voor teruggave jeugdhulpgelden is belangrijk, maar ook het samen optrekken richting het Rijk om te zorgen dat we de middelen krijgen die we als gemeente nodig hebben. En dat lukt goed: op het afgelopen VNG-congres hebben we als Leidschendam-Voorburg een motie ingediend vanuit de M50, dat is het platform van de middelgrote gemeenten in Nederland. De motie riep de VNG op om taken aan het Rijk terug te geven als op Prinsjesdag blijkt dat de gemeenten nog steeds bovenmatig worden gekort.

En niet alleen bij de gemeente zien we uitgaven stijgen en inkomsten teruglopen, ook onze inwoners merken dit in hun eigen huishoudboekje.  Astrid en ik delen het onderwerp Werk en Inkomen. We trekken hierin samen op, waarbij Astrid eerstverantwoordelijk is voor werk omdat ze ook economie in haar portefeuille heeft. Ik doe meer de inkomenskant, daarbij moet je denken aan bijstand, energietoeslag, de toeslagenaffaire en schuldhulpverlening. Het gaat dus echt om mensen die in de penarie zitten en die moeten worden geholpen door de gemeente. Onlangs zijn persoonlijke gesprekken begonnen met iedereen in de bijstand om hun situatie te bekijken en te bespreken. Daarnaast ga ik komend jaar aan de slag met een nieuw armoedebeleid. Daar ben ik momenteel zelf bij veel organisaties voor aan het ‘stage-lopen’. Ik wil zien en ervaren wat er gebeurt. Pas daarna kun je goed beleid maken.’

Astrid: Sport(accommodaties), Economie, Werk, Arbeidsparticipatie en re-integratie? Flink wat uitdagingen het afgelopen jaar zeker?

‘Zekers! Afgelopen jaar ben ik heel druk geweest met de ondernemers. Ondernemers zijn amper de coronacrisis te boven en staan alweer voor een volgende uitdaging. Enerzijds uiteraard de stijgende energielasten maar ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een behoorlijke rol. We mogen wettelijk gezien ondernemers maar beperkt financieel ondersteunen maar ik heb geprobeerd alle mogelijkheden te benutten om te steunen. Ten eerste door geld beschikbaar te stellen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen om de kosten van energie te drukken maar aan de andere kant ook door de regeldruk iets te verminderen bijvoorbeeld door soepelere regels rondom terrassen en evenementen.

Wat voor ondernemers geldt, geldt eigenlijk ook voor sportverenigingen. Ook die ondersteunen we door maatregelen te nemen op het gebied van duurzaamheid om energielasten te drukken. Maar ik heb afgelopen jaar ook flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de sportvelden, o.a. bij Cartouche en Forum wordt er druk gewerkt aan de vervanging van de velden. En het rugbycomplex met de beachvolleybalvelden krijgt steeds meer vorm. De bedoeling is dat al dit seizoen veel kinderen hier gebruik van gaan maken.

Momenteel ben ik ook bezig met arbeidsmarktbeleid. Ondernemers kunnen geen personeel krijgen terwijl aan de andere kant veel mensen een bijstandsuitkering ontvangen en geen werk vinden. Met het nieuwe Re-integratie - en Participatiebeleid zetten we stevig in op het aan het werk helpen van mensen. Dit is niet altijd eenvoudig omdat sommige groepen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt door een beperking, een taalachterstand of leeftijd. Hier gaan we komende periode extra aandacht aan geven door ook deze doelgroepen te begeleiden naar werkt met intensieve trajecten. Uiteindelijk wil toch iedereen meedoen in de samenleving en leidt werk tot zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een sociaal bestaan. Komende periode zal dit beleid verder uitgerold worden en naar verwachting meer mensen aan het werk helpen wat betekent dat minder mensen afhankelijk worden van een uitkering.’

Tot slot: wanneer zijn jullie tevreden als we jullie over een tijdje nog eens interviewen?

Philip: ‘Ik ben vooral tevreden als we de huidige positieve lijn hebben kunnen doorzetten. Dat ik nog steeds lekker samenwerk zoals het eerste jaar in het college, met Astrid natuurlijk en ook met de fractie. Mijn persoonlijke missie is om kwaliteit tot stand te brengen, want onze gemeente en haar inwoners verdienen dat. Ik blijf daar mee bezig, intern in het gemeentehuis en vooral ook daarbuiten. Ik hoop mijn enthousiasme vast te kunnen houden, en ik denk dat het daarmee wel goed zit.’

Astrid: ‘Ik ben tevreden als we onze gemeente groener en levendiger kunnen maken. Hier hebben we iedereen hard bij nodig. We wonen in een fantastische gemeente, nummer 5 op de lijst van populaire gemeenten, en dat willen we graag zo houden en verder uitbreiden. Een gemeente met goede voorzieningen, mooie winkelgebieden, waar ondernemers de ruimte krijgen, waar iedereen in zijn/haar buurt kan sporten, waar mensen uitdagend werk hebben en voor wie dat even niet lukt de gemeente er voor je is.’