Geen nieuwe windmolens!

In de raadsvergadering van dinsdag 30 mei heeft de gemeenteraad gesproken over de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2023-2026.  Met verbazing heeft de VVD Leidschendam-Voorburg kennisgenomen van de motie ‘Verkenning lokale opwek windenergie’ waarin D66, GBLV en de CU het College oproepen open te staan voor windenergie. Deze motie zet namelijk de deur wagenwijd open voor windmolens. Wat de VVD LV betreft hebben we van één windmolen al meer dan genoeg overlast.

In de vorige raadsperiode is eind 2021 unaniem de Lokale Energiestrategie in de raad vastgesteld. Daarin staat duidelijk dat de gemeenteraad besloten heeft geen ruimte te bieden voor de plaatsing van windmolens in de gemeente. Woordvoerder duurzaamheid Guus Beek: 'In de vorige periode hebben we dit als raad speciaal opgenomen omdat de Provincie op zoek was naar locaties voor 3 windmolens in ons regio. Die opdracht hangt nog steeds boven ons hoofd. Wanneer je niet definieert over wat voor soort windmolens je praat dan zet je de deur hiervoor weer wagenwijd open.’

De motie vraagt het college open te slaan voor initiatieven van bewoners en deze te onderzoeken op haalbaarheid. In de motie wordt niet omschreven hoe hoog of groot de windmolens zijn die voorgesteld worden. Beek: ‘Initiatieven van bewoners omarmen we maar met deze koerswijziging vallen alle argumenten om ook de grote windmolens met een vermogen van 3 megawatt te weren weg. We krijgen er wel lawaai, schaduwwerking en schade aan de natuur voor terug. Alle protesten en actie die zijn gevoerd om dit tegen te gaan zijn in één klap weggevaagd. Als ze er eenmaal staan dan gaan ze eerste decennia niet meer weg.’’ Beek vervolgt: De VVD LV heeft daarom tegen de motie gestemd. Wij willen geen nieuwe windmolens!’’