Actieboek Verkeersveiligheid aangeboden aan de verkeerswethouder.

Verkeersveiligheid is voor iedere inwoner belangrijk. Dit is dan ook de reden dat de VVD Leidschendam-Voorburg vorige nazomer een meldpunt is gestart waar inwoners onveilige verkeerssituaties konden melden. De meldingen, tips en adviezen van inwoners zijn gebundeld in het Actieboek Verkeersveiligheid dat VVD-raadslid Rick de Klerk tijdens de raadscommissie Omgeving heeft aangeboden aan verkeerswethouder Keus.

Rick de Klerk: ‘Zelf ben ik vader van 4 kinderen die zich dagelijks begeven op de straten van onze mooie gemeente. Vanzelfsprekend wil ik dat zij dit veilig kunnen doen. Ik was geschrokken van een aantal ongevallen dat plaatsvond. Dit motiveerde mij nog meer om onveilige situaties aan te pakken: omdat familie en vrienden zich veilig door het verkeer moeten kunnen bewegen’.


Vorig jaar is de VVD Leidschendam-Voorburg een meldpunt gestart wat resulteerde in 60 meldingen van situaties waar verbetering mogelijk zou moeten zijn. De Klerk: ‘Ik ben bij de inwoners langsgegaan om ter plekke met hen de situatie te bekijken. Diverse meldingen heb ik direct met de wethouder besproken en op verschillende plekken is al actie ondernomen waardoor Leidschendam-Voorburg alweer wat verkeersveiliger is geworden.’

Nu doorpakken 

We hebben alle ontvangen meldingen gebundeld en aan de wethouder overhandigd. Het is nu tijd voor verdere actie” vervolgt Rick. “Voor de VVD Leidschendam-Voorburg is dit pas het begin. Het verkeersveiligheidsplan zal rond de zomer naar de gemeenteraad komen. Wij blijven aandacht vragen voor de verkeersveiligheid en zullen zorgen dat onze bevindingen een plek in de plannen krijgen. Het is nu de tijd om door te pakken en te zorgen dat onze gemeente snel verkeersveiliger wordt en blijft!

Toekomst 

Het starten van een eigen meldpunt door wethouder Keus laat zien dat ook het college verkeersveiligheid hoog op de agenda heeft staan. Een goede zaak, aldus De Klerk. ‘We gaan er echter wel op letten dat op korte termijn wordt gestart met het aanpakken van de zogenaamde quick wins; de situaties die snel opgepakt kunnen worden;.

Daarnaast blijft het belangrijk onveilige verkeerssituaties te blijven melden. Heeft u nog plekken die (verkeers)onveilig zijn en wilt u deze melden? Dit kan nog steeds via het telefoonnummer 14 070!