Het huis Leidschendam-Voorburg staat er goed bij. Nu investeren!

De begroting 2023–2026 laat wat de VVD LV betreft een huis zien wat er goed bij staat. De gemeente Leidschendam-Voorburg is stabiel en heeft goede reserves. Tijdens het begrotingsdebat heeft fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel aangegeven dat wat de liberalen betreft dit dan ook het moment is om te investeren in ons huis en de basis verder op orde te brengen. De VVD LV regelde tijdens het debat dat 400.000€ voor de komende 2 jaar beschikbaar blijft voor het in het orde maken van onze stoepen, straten en pleinen.


De financiële positie van de gemeente Leidschendam-Voorburg is stabiel. Het structurele begrotingssaldo is positief en er blijft in 2022 zelfs geld over. ‘Minder uitgeven dan gepland klinkt in eerste instantie positief, maar in ons geval betekent het dat er een heleboel projecten die onze gemeente veiliger, groener of bereikbaarder moeten maken vertraagd worden of zelfs helemaal gestopt zijn. Dat vindt de VVD LV zeer onwenselijk’ legt fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel uit. ‘Ons huis staat niet op een eiland en ook Leidschendam-Voorburg gaat te maken krijgen met de asielcrisis, of de gevolgen van klimaat en milieu.  Daarom is het belangrijk dat we nu investeren in de toekomst.’


Het coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ zet in op die thema’s die voor de VVD LV belangrijk zijn. De begroting laat investeringen zien op veiligheid zoals 23 boa’s die ingezet kunnen worden of veiligheidsplannen per wijk die samen met bewoners worden opgesteld. Er komen ambtenaren bij zodat bouwplannen sneller en efficiënter worden afgehandeld. Er komt nieuw terrassenbeleid, winkelgebieden worden doorontwikkeld en met een regionale samenwerkingsagenda zorgen we ervoor dat we in de regio en bij het Rijk beter aan tafel zitten in gesprekken over bereikbaarheid en economie. Ook wordt er geïnvesteerd in de inwoners; met goed onderwijs, goede schoolgebouwen, schone lucht en een goed vangnet voor zij die dat nodig hebben.


De VVD LV roept op om realistisch te kijken naar de begroting en ervoor te kiezen nu de zon schijnt het dak van het huis te repareren. Van den Heuvel licht toe: ‘We staan er momenteel dus goed voor, maar die situatie kan volgend jaar weeranders zijn. Daarom geen feestjes, maar zorgen voor de basis op orde.’’ Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD LV een motie ingediend om de 400.000€ die de gemeente krijgt voor herstelwerkzaamheden na glasvezelwerkzaamheden niet zomaar naar de algemene middelen te laten wegslippen, maar voor de komende 2jaar in te zetten om achterstallig onderhoud van straten, stoepen en parken aan te pakken. Ook kan het geld ingezet worden om de buitenruimte samen met bewoners te verbeteren op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergroening en gebruik. ‘Door deze investeringen wordt ons huis nog toekomstbestendiger en kan het toekomstige stormen beter aan. Immers, met een kapot dak ga je ook niet zitten wachten tot het weer gaat regen’ Aldus Sabrina.