Nieuws uit de fractie: Mijn eerste 100 dagen!

Een korte introductie van mijzelf. Jack Voorman, gehuwd, 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik kom uit een ondernemersgezin waar naast ondernemen ook een groot gevoel heerste voor maatschappelijke betrokkenheid. Deze twee zaken zijn als een symbiose aan mijn DNA gekoppeld. Deze combi van ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid is een drijfveer om mij in te willen zetten als raadslid voor de VVD LV.

Mijn eerste spreekwoordelijke 100 dagen zitten er op. Een periode die is ‘omgevlogen’. En wat een geweldige leercurve. Voor de zomer als nieuw raadslid in een zeer dynamisch proces gezeten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen; de straat op en huizen langs om zoveel mogelijk inwoners te kunnen spreken over hoe hun wel en wee, spreekuur in de campagnewinkel en op pad in onze winkelkernen. Fantastisch gesprekken gevoerd met mensen, geeft mij een echte boost. Dit alles naast een eigen intern ‘opleidingstraject’ van onze partij als het gaat om alle aspecten van het raadslidmaatschap en de gemeente als organisatie, zelfstandig en als samenwerkende partner binnen onze regio van andere gemeenten en organisaties. 

En dan nu het echte werk. Naast het beter leren kennen van collega-commissie en -gemeenteraadsleden kenmerkte de afgelopen periode zich vooral door het flink inlezen op alle dossiers en zaken die voorbijkomen op mijn nieuwe portefeuille Onderwijs(huisvesting), Wmo, senioren en de LHBTIQ+.  Een portefeuille die mij op het lijf geschreven is. Voor mij is het werken aan goed onderwijs namelijk het werken aan een paspoort voor het leven van onze kinderen. En het werken om een ieder, ongeacht leeftijd of beperking, te laten meedoen aan onze maatschappij, is werken aan een gemeentebreed gemeenschappelijk gevoel van saamhorigheid. Wij allen zijn immers 1 Gemeente! Uiteraard met een liberale grondslag.

De afgelopen tijd heb ik ook veel fantastische werkbezoeken mogen afleggen zoals het bezoeken van scholen en betrokken organisaties als de Adviesraad Sociaal Domein. Als organisatieconsultant en adviseur binnen het Onderwijsdomein was het bezoeken van organisaties en het voeren van gesprekken met als doelstelling het realiseren van samenwerking en groei het meest aantrekkelijk aspect van mijn werk. Die lijn van werken probeer ik als raadslid door te zetten. De komende tijd ga ik dan nog op bezoek bij Scholen De Zonnewijzer, Dalton, Maartens en Mbo Rijnland. Mochten er nog meer locaties, organisaties of mensen zijn in Leidschendam-Voorburg waar ik in gesprek mee moet dan hoor ik dit graag!

Ook zijn er in die eerste 100 dagen al behoorlijk wat zaken voorbijgekomen waar je je als raadslid snel actie op moest maken. Helaas heeft als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen, de oorlog in de Oekraïne een stempel gedrukt op de afgelopen maanden. Zorgen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en als onderdeel hiervan het aanbieden van onderwijs voor de kinderen waren zaken die snel geregeld moesten worden. Dit is gelukt! Als deze eerste 100 dagen een voorbode zijn wat er komende jaren nog staat te gebeuren dan zeg ik, kom maar op, wij zijn er klaar voor als fractie en gemeenteraad om er mee aan de slag te gaan!