Blij met toezegging ondersteuning voor verenigingen met een stijgende energienota!

De hogere energielasten raken (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties meer en meer. Verenigingen merken dit aan hun energienota of aan een aangekondigde stijging van de huurprijzen van bijvoorbeeld de sporthallen of panden. De VVD LV was bang dat (sport)verenigingen niet anders kunnen dan dit volledig door te belasten aan haar leden in contributies of toegangsprijzen. Na het stellen van schriftelijke vragen heeft het College ons met het Plan van aanpak Energiearmoede toegezegd ook de (sport)verenigingen te steunen.

VVD-raadslid en woordvoerder Sport Laurens van der Linden: ‘Het verenigingsleven, of dit nu onze sportclubs zijn of de biljart of jeu-de-boule-vereniging, is voor Leidschendam-Voorburg erg belangrijk. Zij zorgen niet alleen voor gezonde beweging maar zijn vaak ook erg actief in de wijk, of zetten zich maatschappelijk in. Als VVD LV vinden we dat dit niet zomaar verloren mag gaan nu de energiecrisis zorgt voor stijgende huren’

 

Veel verenigingen maken zich, net als vele inwoners en ondernemers, zorgen over de effecten van de stijgende energielasten. Zo heeft bijvoorbeeld Sportfondsen in Leidschendam-Voorburg voor sportaccommodaties eerder al een huurverhoging aangekondigd. ‘Naar aanleiding van de vele mails heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het College en gevraagd of zij bereid waren de verenigingen op korte termijn hierin te ondersteunen. Het College heeft die handschoen meteen opgepakt en heeft mij laten weten met een Plan van Aanpak Energiearmoede te komen waarin een subsidieregeling voor verenigingen is opgenomen.’ zegt een tevreden Van der Linden. 

Naast de komende subsidieregeling gaat het College ook versnelling aanbrengen in het verduurzamen van (sport)accommodaties en in het eigen maatschappelijk vastgoed. ‘Ik snap dat een subsidie alleen niet voldoende is. Het is mooi te zien dat de verenigingen ook voor de toekomst geholpen worden door het verduurzamen van hun sportaccommodaties en de panden. Hopelijk helpt ook dit hen en kunnen zij zich blijven richten op de mooie (sport)activiteiten voor en met onze inwoners.’, aldus Laurens.