Nieuw uit de fractie: portefeuilleverdeling definitief en start wijkraadsleden!

Het is alweer een tijdje geleden dat we dit kopje in de nieuwsbrief vulden. De komende periode willen we dat vaker doen want u snapt er valt altijd voldoende te delen!Ik ga er voor het gemak even van uit dat ik niet meer terug hoef te blikken op de succesvolle onderhandelingen en het mooie coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ wat we samen met D66 en GBLV hebben neergelegd. Met wederom 2 goede wethouders in het College en een sterke, enthousiaste fractie kijken we nu vooruit!

In het zomerreces hebben we als fractie echt even een paar weken de tijd genomen om na een intensief eerste half jaar campagne en verkiezingen goed tot rust te komen en weer even met ‘thuis’ te zijn. Maar in de laatste weken van het reces zijn we weer gestart. Zo heeft raadslid Rick de Klerck schriftelijke vragen gesteld en zijn zorgen geuit over wat de vertraging van de verbreding A4 voor onze gemeente betekent. Wat de VVD LV betreft heeft de aanpak van de N14 (ondertunneling kruispunten) als onderdeel van het project wel prioriteit voor onze de doorstroming. We willen dat het College hierin een actieve rol pakt om de werkzaamheden aan de N14 toch snel door te laten gaan.

We maakten ons ook zorgen over de kwaliteit van de buitenruimte en dan in dit geval oplevering van stoepen en fietspaden na werkzaamheden. We ontvingen veel signalen en foto’s van scheefliggende tegels en stoepen waarbij je van geluk mag spreken als je de andere kant bereikt zonder je enkel te verzwikken in een geul. We hebben de eerste technische antwoorden van  wethouder Belt ontvangen maar willen graag breder met hem in gesprek hoe we nou zorgen voor een mooie kwalitatieve openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Daarover komen raadslid Louise Kortman en Guus Beek binnenkort bij u terug. 

Het afgelopen weekend hebben we als fractie op de hei gezeten. Daarbij zijn de portefeuilles definitief verdeeld. Kijk op de site bij de profielen bij welk VVD-raadslid u het beste terecht kan met uw vraag! Nieuw is de rol van wijkraadslid binnen de portefeuilles. Als raadsleden wonen we ook allemaal ergens in Leidschendam-Voorburg en kunnen we heel snel de verbinding maken tussen wijkbewoners en de politiek of ambtelijke organisatie. Mocht u dus nu tegen iets aanlopen in uw straat of wijk dan wel vragen hebben over dingen die spelen of als wijk politiek vertegenwoordigd willen worden, mail dan het betreffende VVD LV-wijkraadslid. Ook deze verdeling is terug te vinden op het profiel van elk raadslid. Maar wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en hebben u ook nodig als onze ogen en oren in de wijk. Wilt u ons helpen om de VVD LV sterk te maken in uw wijk? Mail dan de fractie via fractie@vvd-lv.nl