Raadsflits VVD-LV Raadsvergadering 5 en 6 juli 2022

Raadsflits met standpunten naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 en 6 juli 2022. De Raadflits en de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering worden tevens gepubliceerd in "Het Krantje" volgend op de Raadsvergadering.


Leidschendam-Voorburg staat er financieel goed voor 


Onze gemeente is tijdens de coronacrisis pal gaan staan voor die inwoners, ondernemers en organisaties die het moeilijk hadden en hebben. Tegelijkertijd hebben we goed gelet op onze uitgaven. Daarbij was het credo van de VVD: niet consumeren maar investeren. En dat beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze gemeente had in 2021 een ijzersterk financieel jaar en ook de komende jaren zien er stabiel uit. Daarmee heeft de nieuwe coalitie van VVD, GBLV en D66 de ruimte om een vliegende start te maken. En die ruimte pakken we door te investeren in onze samenleving. Investeren in bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, sport, de lokale economie en de ambtelijke organisatie. Dat alles terwijl we de OZB gelijk houden, parkeren gratis blijft en we de hondenbelasting afschaffen. De VVD is trots op het nieuwe coalitieakkoord waar onze speerpunten duidelijk in naar voren komen.  

Groen licht voor Herentuyn in Huysgenskwartier 


De gemeenteraad heeft unaniem groen licht gegeven voor de start van het project ‘Herentuyn’ in het Huygenskwartier. Hier verrijzen de komende tijd 36 woningen, een ondergrondse parkeergarage en een nieuwe supermarkt. De VVD kijkt erg uit naar de realisatie van dit project, omdat het een grote positieve impuls aan het historische centrum van Voorburg zal geven. 

Wij wensen u een mooie zomer! 


Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending

voor terugblik volledige Raadsagenda: