Nieuwe Wethouders benoemd en Raadsleden geïnstalleerd


In de extra raadsvergadering over het coalitieakkoord op donderdagavond 16 juni heeft onze kers verse fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel onze reactie gegeven op het coalitieakkoord Verbinden, Vertrouwen,Vooruitgang.

Onze wethouders Astrid van Eekelen en Philip van Veller zijn benoemd en met de installatie van Jack Voortman en Rick de Klerk is de fractie compleet; het College en de Fractie staan.

Nu Voortvarend onderweg !