Trots op ons nieuw coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’

Met het nieuwe akkoord in de hand gaan we samen met onze coalitiepartners GBLV en D66 Leidschendam-Voorburg werken aan het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de lokale politiek. Een belangrijk verbindend middel is hierbij burgerparticipatie. Samen met en gebruikmakend van de kennis van inwoners en ondernemers werken we aan vooruitgang en gaan we de uitdagingen aan die we hebben. 


Want uitdagingen zijn er genoeg. Dit akkoord noemt een reeks thema’s waarop we het verschil willen en moeten maken. Om het aantrekkelijk te houden om hier te leven in een beperkte ruimte. Om voorzieningen op peil te houden, om de economie na coronatijd draaiende te houden, om mensen te kunnen laten (blijven) wonen, om een duurzame toekomst te realiseren en om de gemeente bereikbaar te houden. Met een financieel gezonde gemeente, een goed ambtenarenapparaat en een actieve rol in de regio. 


Het zal niet makkelijk worden. Deze tijd van oorlog in Europa, een vluchtelingenstroom, een wereldwijde pandemie, woningnood, klimaatverandering en energiecrisis kenmerkt een bijzondere start van een nieuw gemeentebestuur.  


Alle uitdagingen gaan we niet alleen aan, maar samen met alle betrokkenen in de hele gemeente en daarbuiten. Wij wensen onze nieuwe VVD-wethouders Astrid van Eekelen en Philip van Veller heel veel succes in het college en kijken uit naar een goede samenwerking! De opengevallen plekken in de gemeenteraad zullen worden ingenomen door Jack Voortman en Rick de Klerk. Zij allen zullen 16 juni in een extra raadsvergadering worden geïnstalleerd.