Vaart maken met nieuwbouw Stompwijk

Deze week stemt de gemeenteraad over de sloop van een aantal panden in het hart van Stompwijk. Hierdoor kan er eindelijk werk gemaakt worden van broodnodige nieuwbouw binnen de bebouwde kom van Stompwijk.

VVD Fractievoorzitter Louise Kortman: ‘Nieuwbouw in Stompwijk is hard nodig. Veel mensen zouden graag doorstromen naar een nieuw huis of appartement in hun eigen dorp, maar door gebrek aan passende huizen lukt dat niet. Hetzelfde geldt voor jongeren die op zoek zijn naar een eigen huis in Stompwijk, het dorp waar ze zijn opgegroeid. Er liggen allemaal mooie plannen, maar het duurt al heel lang voordat die van de grond komen. Met dit beluit kunnen we hier nu eindelijk mee starten, liever vandaag dan morgen wat mij betreft.’

Steun voor vragen omwonenden Tiny Houses

Een ander project dat mogelijk bijdraagt aan de vraag naar woningen in Stompwijk is een proef met zogenaamde Tiny Houses. Deze week was Kortman samen met VVD Lijstrekker Astrid van Eekelen en kandidaat raadslid Jack Voortman in Stompwijk om met de direct omwonenden van het plan te praten. Kortman: ‘Het plan roept veel vragen op bij omwonenden. Bijvoorbeeld of deze specifieke locatie wel geschikt is met het oog op veiligheid, bereikbaarheid en parkeerruimte. Het idee van de Tiny Houses krijgt veel steun, maar de vraag is of er geen betere locatie te vinden is. Die vraag delen wij.  De plannen zijn gepland in een weiland direct grenzend aan de rondweg wat mogelijk overlast geeft aan geluid en luchtkwaliteit en bovendien is het weiland lastig te bereiken met voertuigen. Om het project te laten slagen moeten we goed kijken waar en hoe we het uitvoeren. Dat vraagt wat ons betreft eerst om nader onderzoek van de gemeente naar mogelijke alternatieven.’