Andermans geld

“De tering naar de nering zetten” is een oud gezegde. Het betekent dat je zuiniger aan moet doen als er minder geld voorhanden is. Dat er keuzes moeten worden gemaakt en niet alles kan. Zo is het thuis, en zo zou het voor de gemeente ook moeten werken. Nog zo’n uitdrukking: de bomen groeien niet tot in de hemel.

Sterker nog, de bomen dreigen zelfs te worden afgetopt. Dat zit zo: onze gemeente krijgt haar meeste inkomsten uit het zogeheten gemeentefonds. Mogelijk dalen die inkomsten in de toekomst, want er wordt volgend jaar een nieuwe verdeling van dat geld over de gemeenten in Nederland doorgevoerd.
De reactie van het college daarop was: dan moet er worden bezuinigd. Oftewel: we zetten de tering naar de nering. De VVD vindt dat heel begrijpelijk en goed. Het huishoudboekje moet op orde blijven om de taken van onze mooie gemeente te kunnen blijven uitvoeren. Dan maar iets minder luxe en ruimhartig.

Maar voor GroenLinks groeien de bomen kennelijk wél tot in de hemel. Deze partij kwam onmiddellijk met vragen aan het college: is het college het met GroenLinks eens dat er naast bezuinigen ook andere mogelijkheden zijn om die klap op te vangen, zoals het verhogen van de lasten? Ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt gehint op hogere belastingen om maar vanuit de gemeente te kunnen blijven uitgeven.
De partij vindt het blijkbaar heel logisch om bij tegenvallers onmiddellijk naar het geld van anderen te grijpen, in plaats van kritisch te kijken naar de uitgaven die de gemeente doet. Onbegrijpelijk en wat de VVD betreft het láátste waar je aan moet denken. Er valt iets te kiezen in maart…