Trots op financiële positie gemeente in vergelijking met regio

De financiële situatie van veel gemeenten in de Haagse regio staat er niet best voor. Dat berichtte het Algemeen Dagblad op basis van gegevens van de Provincie. De gemeente Leidschendam-Voorburg staat als een van de weinigen gelukkig wel in de positieve cijfers en ging als enige gemeente in de regio van ‘geel’ naar ‘groen’; iets waar de lokale VVD trots op is. Raadslid Philip van Veller: “Onze begroting is nu in evenwicht, al ging dat niet vanzelf. We hebben onlangs energiebedrijf Eneco verkocht, waarmee we ruimte kregen voor investeringen. Maar je ziet aan andere gemeenten dat je ondanks zo’n verkoop toch nog in de problemen kunt komen. Dat geld kun je maar een keer uitgeven, terwijl veel uitgaven jaarlijks terugkomen. Reden om goed op de cijfers te letten, nu en in de toekomst”.

Gemeenten kampen met tekorten en schuldenlasten, aldus het AD, waardoor overal bezuinigd moet worden. Veel gemeenten komen in zwaar weer als ze niet (opnieuw) ingrijpen. Gelukkig heeft Leidschendam-Voorburg nog ruimte om te investeren in de buitenruimte, bereikbaarheid, sport en andere voorzieningen.

Toenemende zorgkosten

Een belangrijke oorzaak voor de tekorten is het feit dat gemeenten voor bepaalde taken niet voldoende geld van de Rijksoverheid krijgen, maar wel de wetten moeten uitvoeren. “Is het niet in de Wmo-zorg en de jeugdzorg, danwel bij de uitkeringen of allebei”, staat in het AD. “Ook onze eigen gemeente zag de afgelopen jaren de uitgaven op deze onderwerpen enorm oplopen”, zegt Philip van Veller. “Dat duidt op problemen in de zorg zelf, maar het heeft ook het effect dat op andere taken zoals veiligheid of onderhoud van de buitenruimte minder kan worden besteed als je binnen budget wil blijven”. Voor Leidschendam-Voorburg heeft Van Veller berekend dat de kosten van het sociaal domein zijn gestegen van 84 miljoen euro in 2017 tot bijna 110 miljoen in 2020; een toename van 42% tot 47% van alle gemeente-uitgaven in vier jaar tijd. “We zijn dus een heel sociale gemeente, maar er zijn meer taken. Daarom is het een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus het raadslid van de VVD Leidschendam-Voorburg. “We moeten streng maar rechtvaardig kijken naar hoe we hier in de toekomstige jaren wat aan kunnen doen. Mensen die zorg nodig hebben moeten dat krijgen. Maar we kunnen wel wat kritischer kijken naar hoe die kosten zo kunnen oplopen”.


Volgens het Algemeen Dagblad wordt de financiële ellende verder veroorzaakt door het coronavirus. “De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft al anderhalf jaar geleden een coronafonds voor de korte termijn in het leven geroepen”, aldus Philip van Veller. “Daaruit hebben we steunmaatregelen kunnen betalen voor bijvoorbeeld verenigingen, onze theaters, ZZP’ers en andere ondernemers. Het geld dat nodig was voor het fonds hebben we voorgeschoten, maar gelukkig springt de Rijksoverheid bij”. Naast het geld voor de korte termijn, heeft Leidschendam-Voorburg ook een bedrag van 10 miljoen euro apart gezet voor herstel van de gemeente voor de komende jaren. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar meer groen in de gemeente en winkelgebieden. “De besteding daarvan is een kwestie van lange adem”, vertelt Van Veller. “Sommige partijen in onze raad wilden al dat geld meteen een bestemming geven. Volgens ons als lokale VVD valt dat in de categorie ‘geld zoekt bestemming’. Maar er zijn nu al wel projecten die zo concreet zijn dat we niet moeten wachten. Daarom was de VVD Leidschendam-Voorburg het niet eens met partijen die tegen alles stemden. We zitten wel in de gemeenteraad om iets te doen aan de problemen én kansen die we zien”.