2021 in vogelvlucht

2021 zit er bijna op. In januari zal de verkiezingscampagne weer losbreken. Voordat we daaraan toe zijn willen we niet vergeten wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt hebben. Van het Stationsplein in Voorburg, tot de Vliethaven in Leidschendam en van de bieb en de theaters tot gratis parkeren. 2021 in vogelvlucht:

  • Februari 2021

Electra en water op Stationsplein Voorburg

Het voorstel van de VVD om zo snel mogelijk water- en stroomvoorzieningen aan te leggen op het Stationsplein in Voorburg is met grote meerderheid aangenomen. Hierdoor toveren we het Stationsplein sneller dan gepland om tot een echte evenementenlocatie, met ruimte voor horeca, terrassen en eenmalige evenementen. Een mooie aanwinst voor onze gemeente in deze moeilijke tijd.

  • Maart 2021

Belangrijke stappen naar meer broodnodige woningen

Aan de Ruysdaellaan en op Schakenbosch in Leidschendam en aan het Westeinde in Voorburg worden de broodnodige huizen gebouwd voor honderden mensen die nu en de komende jaren op zoek zijn naar een geschikte woning. In plannen gaat het om sociale woningbouw, middeldure huur, koopwoningen en ruimtes voor lokale ondernemers. Wat dat betreft een perfecte VVD-avond in onze raad, omdat wij altijd pleiten voor een gezonde mix van woningbouw in alle segmenten.

Nascheiding van afval steeds dichterbij

Niet alleen op woningbouw zijn stappen voor de toekomst gezet. Ook in ons afvalbeleid. Met de keuze voor een nieuwe afvalverwerker komt de door de VVD en vele inwoners gewenste nascheiding van afval veel dichterbij. De afvalverwerker in kwestie gaat op zijn beurt een vergoeding betalen aan de voor een garantstelling. Een motie voor de VVD zorgt ervoor dat dit geld straks niet op de grote hoop belandt, maar rechtstreeks wordt ingezet voor een lastenverlichting.

  • April 2021

Handen af van gratis parkeren in Leidschendam-Voorburg

Linkse partijen hebben hun oog laten vallen op het invoeren van betaald parkeren om zo extra uitgaven te kunnen betalen. Daar gaat de VVD niet in mee. De auto is geen melkkoe om andere gaten mee te dichten. Parkeren is en blijft wat ons betreft gratis in onze gemeente. Zowel in de winkelgebieden, als de woonwijken. Een amendement hierover van de VVD, GBLV en CDA is aangenomen. Een voorstel van GroenLinks dat de weg juist vrijmaakte voor invoering van betaald parkeren is gelukkig afgewezen.

Toekomst voor twee theaters

Na jarenlange onzekerheid heeft VVD wethouder Astrid van Eekelen eindelijk een doorbraak bereikt met de theaters. Het Veurtheater in Leidschendam en Ludens in Voorburg blijven allebei bestaan met steun van de gemeente. In ruil daarvoor gaan ze verregaand samenwerken aan een mooi cultureel aanbod voor iedereen. Een geweldig resultaat!

Overlast door verkamering aanpakken

Op voorspraak van de VVD gaat de gemeente het opsplitsen van huizen reguleren. In veel wijken ontstaat overlast doordat huizen worden gekocht, opgedeeld in meerdere kleine appartementen en dan weer verkocht. Vanaf nu moet de gemeente hiervoor toestemming geven, waarbij gekeken wordt naar de effecten in de wijk. Een mooie stap die de leefbaarheid ten goede komt.

  • Mei 2021

Bestemmingsplan Vlietvoorde goedgekeurd

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietvoorde goedgekeurd. Hier verreist straks een ruim opgezette groene wijk; een pareltje in onze gemeente. Wij zijn blij met dit besluit en zien uit naar de start van de ontwikkeling.

Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem, ook in onze gemeente. Het college heeft, in lijn met de wens uit ons verkiezingsprogramma, een plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gepresenteerd. Een plan is mooi, maar het moet natuurlijk wel effect hebben. Om dat in de gaten te houden heeft de VVD een motie ingediend om de effecten goed te monitoren en na drie jaar te evalueren. Deze motie is met brede steun aangenomen.

  • Juni 2021

Investeer in het KJ-Plein!

Het idee van de VVD en GroenLinks om te kijken of de parkeerplaatsen op het KJ-Plein ondergronds gebracht kunnen worden kreeg unanieme steun in de gemeenteraad. Het overkappen van het parkeerterrein levert een mooi en bruikbaar plein op. Daarmee zouden we een positieve impuls geven aan dit mooie winkelgebied in Voorburg. We kijken uit naar de mogelijkheden!

Vliethaven weer stapje dichterbij

We hebben het ‘Beeldkwaliteitsplan Vliethaven’ vastgesteld. Hiermee komt de bouw van deze mooie nieuwe wijk weer en stapje dichterbij. Er is dringend behoefte aan meer woningen en dit plan draagt daar een belangrijk steentje aan bij. De VVD kijkt uit naar de ontwikkeling van de Vliethaven, een mooie aanwinst voor onze gemeente.

‘Windturbinevrije gemeente’

Het kan wat ons betreft niet duidelijk genoeg zijn: De VVD is tegen windturbines in onze gemeente. De ‘Haagse windturbine’ laat ons nog elke dag zien en voelen waarom. Wij blijven hiertegen vechten. In het debat over de regionale energiestrategie steunde VVD het GBLV voorstel tot het ‘windturbine vrij’ verklaren van Leidschendam-Voorburg. Hierdoor is het voorstel aangenomen.

  • Juli 2021

Fijne zomer!

Het plan van de VVD om te onderzoeken of er een buitenzwembad of iets vergelijkbaars in onze gemeente kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in of aan de Vliet, is met grote meerderheid aangenomen. Het zou fantastisch zijn als onze jeugd op een veilige en mooie plek dichtbij huis verkoeling kan vinden op mooie dagen.

  • Oktober 2021

Prachtige toekomst voor onze bieb

Een moderne bibliotheek, dichtbij, met locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De bibliotheekvestiging in Leidschendam wordt toegankelijker door verhuizing naar de overkant van het Fluitpolderplein. Dit wordt een moderne vestiging met studieruimtes en ruimte voor horeca. Ook komt er een onderzoek naar een combinatie van theater Ludens en de bieb in Voorburg. Dit voorstel van VVD wethouder Astrid van Eekelen is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Na de toekomst van de theaters is dit het tweede dossier in korte tijd waarop onze wethouder na jaren van discussie een doorbraak bereikt. Mooi werk!

  • November 2021

Investeren in de toekomst

De begroting voor de komende jaren is vastgesteld. En het is een mooie begroting. Het huishoudboekje is helemaal op orde. Complimenten voor wethouder Rouwendal van Financiën. We investeren de komende jaren fors in wegen, een groene omgeving en onze lokale economie. Er zijn grote bedragen beschikbaar voor de energietransitie en het herstel na corona. Tegelijkertijd blijft parkeren gratis en de OZB gelijk. Wij maken ons wel zorgen over de grote stijging van de uitgaven in het sociaal domein. In 2017 ging hier nog 42% van ons geld heen. Nu is dat 48%. Zo’n stijging is niet vol te houden en vraagt om stevige keuzes na de verkiezingen.

Voor een ondernemende en bereikbare gemeente

We hebben twee grote plannen van onze wethouder Astrid van Eekelen unaniem goedgekeurd. Het gaat om de zogenaamde bouwstenen ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’ en ‘Economie en Bedrijvigheid.’ Deze stukken zijn de basis voor de omgevingsvisie die we de komende jaren uitwerken. Parkeren blijft gratis en we creëren 2000 extra banen. En eindelijk, na jaren soebatten, bestemt onze gemeente 5% van de nieuwbouwruimte voor zaken als cultuur, winkels, zorg of zakelijke dienstverlening. En terecht. Zonder ondernemers geen banen.  Zonder ondernemers geen reuring in de straat. Zonder ondernemers geen avondje uit.

  • December 2021

Coronaherstelbeleid goedgekeurd: Investeren in de toekomst

Het voorstel van wethouder Astrid van Eekelen voor de invulling van het coronaherstelbeleid is goedgekeurd. Hiermee kan een start worden gemaakt met de nodige investeringen voor een toekomst na de coronacrisis. Er komt direct geld beschikbaar voor stageplaatsen en de arbeidsmarkt, het inrichten en vergroenen van de buitenruimte, de herinrichting van de Julianabaan en maatregelen voor Leidschendam-Noord. Goed en belangrijk nieuws voor alle inwoners en ondernemers in Leidschendam-Voorburg.

Dankuwel!

Ik kijk uit naar het nieuwe jaar, op naar de verkiezingen. We zien en spreken u graag in de wijk, bij de sportvereniging of digitaal. Dank voor al uw input, reacties en belangstelling in 2021.
Fijne feestdagen en blijf gezond!