Klaar met geluidsoverlast racers

Bijna elke avond is het raak: auto’s en motoren met extreem luide uitlaten scheuren met enorme snelheden over de Maanweg en andere straten op de Binckhorst. Ook op de Mgr. van Steelaan, Rodelaan, Prins Bernhardlaan en Spinozalaan is het aan de orde van de dag. Dit zorgt niet alleen voor levensgevaarlijke situaties, het levert in de wijde omtrek ook grote geluidshinder op. Bewoners geven ons aan hierover aan te bel te hebben getrokken bij de gemeente en de politie, maar de overlast duurt onverminderd voort. Naar verluid zijn dit overigens niet de enige plaatsen waar racende auto’s en motoren voor gevaarlijke situaties en grote geluidshinder zorgen. De VVD wil dat er een einde komt aan dit gevaarlijke en bloedirritante verschijnsel en stelt hierover de volgende vragen aan de burgemeester:

  • Wat is uw reactie op de (geluids)overlast die honderden inwoners ervaren als gevolg van racende voertuigen met zogenaamde brulpijpen? 
  • Zijn er meer plaatsen in of aan de rand van onze gemeente waar deze overlast zich voordoet? Zo ja, welke locaties zijn dit? 
  • Klopt het dat hierover meermaals melding is gedaan bij de politie en de gemeente? Zo ja, hoe vaak? 
  • Welke maatregelen worden er genomen om de overlast te stoppen? 
  • Worden er of zijn er boetes uitgedeeld wegens het veroorzaken van geluidsoverlast? Zo ja, hoeveel, zo nee, waarom niet? 
  • Welke instructies krijgen agenten en handhavers mee als het gaat om de aanpak van geluidsoverlast veroorzakende voertuigen?   
  • Bent u bereid in gesprek te gaan met omliggende gemeenten en de politie om te trachten hier een einde aan te maken? Kunt u de raad informeren over de uitkomsten?