Pas op de plaats HOV heel goed

De VVD in Leidschendam-Voorburg is blij met de pas op de plaats die de projectorganisatie HOV-Binckhorst heeft aangekondigd. De grote betrokkenheid van inwoners in Voorburg en het harde werk van achter de schermen van onze wethouder Astrid van Eekelen hebben effect gehad. Rijk, provincie, Den Haag en de HTM hebben besloten terug te gaan naar de tekentafel en alle mogelijke tracés, ook die in het verleden al waren afgevallen, opnieuw tegen het licht te houden. Hierbij wordt vanaf het begin nauwer samengewerkt met alle betrokkenen. 

Met zijn allen pal voor de leefbaarheid van Voorburg-West 

VVD-raadslid Ole Heil: ‘Dit is heel positief nieuws. Onze gemeente en haar inwoners zijn het afgelopen jaar behoorlijk overvallen door alle plannen voor een OV-verbinding die al in een vergevorderd stadium bleken. Hierdoor is terecht een storm van kritiek ontstaan, uit de wijk, maar ook in onze gemeenteraad. We zijn met zijn allen, inwoners, Raad en wethouder, pal voor de leefbaarheid van Voorburg-West en het historisch karakter van Hofwijck gaan staan. Dat alles is niet voor niets geweest. De projectorganisatie ziet nu in dat er in het verleden te weinig oog is geweest voor onze belangen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald laten we maar zeggen’  

Ontwikkeling Binckhorst  

De komende jaren wordt de Binckhorst in rap tempo omgevormd tot een bruisende woon- werkwijk met duizenden woningen en werkplekken. Wat de VVD betreft zijn hierbij tot nu toe de belangen van Voorburg te veel ondergesneeuwd geweest. Wij gaan ervan uit dat daar vanaf nu verandering in komt.  Dat er goed OV moet komen van en naar de Binckhorst is evident. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Wat ons betreft is dat een variant zoveel mogelijk over Haags grondgebied met zo min mogelijk impact op Voorburg, door zoveel mogelijk ondergronds te gaan. Wat de VVD betreft is een optie over de Prinses-Mariannelaan daarom ook uitgesloten en dat zullen we luid en duidelijk laten weten. We roepen iedereen op om de komende tijd gebruik te maken van de mogelijkheid om hun ideeën hierover mee te geven.