Nascheiding afval dichterbij met nieuwe samenwerking

Met de samenwerking met afvalbedrijf HVC zet onze gemeente een flinke stap richting nascheiding. Daarbij wordt afval pas gescheiden in plastic, drinkpakken en restafval nadat het is opgehaald, in plaats van dan mensen met aparte zakken door de buurt moeten slepen. Nascheiding is een jarenlange VVD-wens.

Service verbeteren en milieu sparen

De gemeenteraad is gevraagd om een samenwerking met het bedrijf HVC goed te keuren waarmee dit kan.
“Na deze stap kunnen we zo snel mogelijk de service verbeteren en tegelijkertijd het milieu sparen”. Dat stelt VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller over het voorstel om via Avalex in zee te gaan met het bedrijf HVC.

Deze week kwam het voorstel in een commissie van de gemeenteraad aan de orde. Het contract van Avalex met de vorige verwerker van afval liep af. Dit bracht de mogelijkheid om te gaan zoeken naar een nieuw bedrijf om het afval te laten verwerken. “Mede op ons aandringen is bewust gezocht naar een bedrijf dat aan nascheiding doet”, vertelt Van Veller. “Daarbij wordt afval in één keer bij de mensen opgehaald en wordt het daarna gescheiden in verschillende soorten. Het biedt veel meer service aan mensen die anders hun gescheiden zakken naar ondergrondse containers moeten slepen. HVC beschikt al over de mogelijkheden. Nascheiding is ook nog eens beter voor het milieu. Er kunnen meer kilo’s plastic worden afgezonderd. Die komen dan dus niet in de verbrandingsoven terecht”.

Maatwerk per wijk

VVD-Wethouder Astrid van Eekelen is nu bezig om per wijk de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen van het inzamelen van afval. In sommige wijken leidt dat tot ondergrondse containers; andere wijken komen nog aan de beurt en kijken er mogelijk anders tegenaan. “Het maatwerk per wijk is heel goed, en in de toekomst is er dan meer te kiezen”, aldus Philip van Veller. “De directeur van HVC kwam een aantal weken geleden bij ons in de Raad en toen heb ik hem gevraagd of er per gemeente verschil kon zijn. We gaan immers via Avalex met hem in zee, en daar zijn meerdere gemeenten bij aangesloten. De directeur antwoordde dat het zelfs per wijk kon verschillen wat hem betreft. Dat is dan een mooie mogelijkheid om in te springen op de wens van heel veel mensen om niet te hoeven slepen en alles in een keer te laten ophalen”.

De gemeente wordt via Avalex aandeelhouder en dus mede-eigenaar van HVC; dit is een voorwaarde om van de diensten gebruik te maken. Van Veller hierover: “We worden via Avalex aandeelhouder. Daarmee zijn we samen met onze buurgemeenten de derde aandeelhouder in grootte van HVC. Het aandeelhouderschap betekent dat we financieel instappen en garant moeten staan. Daar staat tegenover dat we jaarlijks een vergoeding krijgen. De VVD staat altijd kritisch tegenover dit soort financiële constructies, maar de risico’s zijn wat ons betreft goed gewogen. HVC is een oud en betrouwbaar bedrijf dat in eigendom is van overheden. Het is ook een vernieuwend bedrijf; niet alleen met nascheiding maar ook met andere dingen. We zijn er trots op dat we hier straks aan gaan deelnemen”.